Start Bouw
1e kwartaal 2025
Start verkoop
4e kwartaal 2024
- Definitief inrichtingsplan en ontwerp woongebouwen

- Indiening omgevingsvergunning
3e kwartaal 2024
Participatie- en informatiemoment voor omwonenden en belangstellenden (gericht op de woningen en inrichtingsplan)
2e kwartaal 2024
- Voorlopig ontwerp inrichtingsplan

- Verdere uitwerking ontwerp woongebouwen
1e kwartaal 2024
- Informatiemoment voor omwonenden (informeren hoe feedback en ideeën in het plan zijn verwerkt)

- Vervolg bestemmingsplanprocedure
4e kwartaal 2023
Voorlopig ontwerp van de woongebouwen
3e kwartaal 2023
- Optimaliseren stedenbouwkundige situatie (verwerken ideeën en suggesties van omwonenden)

- Opstarten bestemmingsplanprocedure
2e kwartaal 2023
Informatieavond voor omwonenden (participatie- en informatiemoment)
16 mei 2023
Keukentafelgesprekken met direct omwonenden en omliggende bedrijven
Medio 2022 – Q1 2023