Van werkgebied naar nieuwe stadswijk

Inloopbijeenkomst woningbouw initiatieven Oudorp druk bezocht

Op 10 januari organiseerde de gemeente Alkmaar samen met verschillende ontwikkelaars een inloopbijeenkomst voor vier woningbouwinitiatieven op het bedrijventerrein Oudorp. Uiteraard was het ontwikkelteam van het huidige LeKo terrein (BPD/T&G) ook aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst gingen we met circa 300 belangstellenden in gesprek over de plannen.

We ontvingen veel positieve reacties over de komst van de nieuwbouwwoningen en de verfraaiing van de plek op korte termijn maar er werden ook zorgen geuit met betrekking tot de ontsluiting van de wijk en het parkeren in de wijk bij toenemende drukte.

Bekijk hier de panelen met de plannen die tijdens de avond in de Stadsfabriek door ons met werden getoond.

VERSLAG INFORMATIEMOMENT 16 MEI '23

Het gebiedsplan voor de locatie LeKo in Oudorp begint vorm te krijgen. 

Op 16 mei 2023 organiseerde de VOF BPD | T&G (een samenwerking van BPD Ontwikkeling BV en T&G Ontwikkeling BV) een participatie- en informatiemoment voor omwonenden en belangstellenden over de  ontwikkeling van het toekomstige woon- en werkgebied op de locatie van LeKo in Oudorp (Alkmaar). Het terrein van LeKo c.a. wordt getransformeerd naar een wijk met circa 210 woningen en ruimtes ten behoeve van de werkfuncties.

informatiepanelen

Door middel van informatiepanelen in Buurthuis De Wachter werd tijdens de avond, in twee tijdsloten, informatie gedeeld met de bezoekers en was er gelegenheid vragen te stellen aan de projectmanagers en de stedenbouwkundige van het plan. 

Aan de hand van de plannen, enkele kritische vragen en nuttige tips van belangstellenden gingen de projectontwikkelaars actief met omwonenden en geïnteresseerden in gesprek over de verdere invulling van het plan. Deze avond is overigens een vervolg op eerdere een-op-een gesprekken met direct omwonenden/ondernemers. 

De uitkomsten van deze participatiebijeenkomst en eerdere gesprekken worden meegenomen in het definitieve gebiedsplan dat op een later moment zal worden gepresenteerd.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het nog op te stellen bestemmings- en beeldkwaliteitsplan vormen straks het kader voor de uitwerking van de plannen voor deze locatie. Hiervoor gaan wij graag met u in gesprek en halen wij uw ideeën, reacties en eventuele zorgen op voor de verdere invulling van de nieuwbouwwijk.

Wij horen graag uw mening

Heeft u nog suggesties, mail ons dan op contact@leko-oudorp.nl

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief